Nyheter

Universitet i nord dropper opptak av teologistudenter

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har vedtatt å fryse opptaket av nye studenter til teologistudiet fra neste høst. – Jeg er veldig skuffet, sier biskop Olav Øygard.

Vedtaket ble fattet før helgen med seks mot fem stemmer. Dermed fikk universitetsledelsen det som den ville, mot stemmene til studentene og representantene for de faglig ansatte i styret, skriver universitetsavisa Khrono.

Begrunnelsen for å fryse opptaket er at studiet har for få studenter, mens studieplanen skal vurderes og kanskje endres.

Frykter at studiet skal legges ned

Både teologistudentene og kirken er skuffet over vedtaket.

– Vår frykt er at dette er starten på en nedlegging av hele studiet, sier bachelorstudent Anita Hagerup til Khrono.

Studentene bestrider at det er for få studenter på utdanningen, ifølge Khrono. De opplyser at det i alt er 16 studenter på bachelorprogrammet. Av disse begynte fem i 2018 og seks i 2019.

Studentene sier det er viktig med presteutdanning i nord for å forstå den nord-norske konteksten.

– En prest fra sør vil ikke ha den samme referanserammen, for eksempel når det gjelder samiske kirkeliv og nord-norsk kirkehistorie, påpeker de.

Ødeleggende for rekrutteringsarbeidet

Nord-Hålogaland bispedømme har skrevet et brev til universitetsstyret der kirken sier at frys-vedtaket vil være ødeleggende for det videre rekrutteringsarbeidet.

«Den norske kirke mister et kull, cirka 7 studenter basert på siste to års opptak; dette forverrer bemanningssituasjonen i en allerede svært presset rekrutteringssituasjon», står det i brevet, som er signert biskop Olav Øygard, leder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Kai Krogh og generalsekretær i Samisk kirkeråd, Risten Turi Aleksandersen.

Biskopen er skuffet

– Jeg er veldig skuffet over frys-vedtaket. Samtidig betyr ikke vedtaket at man legger ned teologistudiet, men det åpner for at det kan bli lettere å legge det ned, sier biskop Olav Øygard til Khrono.

20 av 80 prestestillinger i Nord-Hålogaland bispedømme står ledige. Øygard sier at situasjonen er blitt vesentlig forverret de siste 3-4 årene. Han sier at det er alvorlig for kirken å miste et kull.

– Vi er i en veldig krevende situasjon. Det er også alvorlig hvis omdømmet til UiT som et sted å utdanne prester svekkes, sier han.

Bare bacheloropptaket som fryses

Universitetsdirektør Jørgen Fossland presiserer i sakspapirene at det kun er opptaket høsten 2020 som fryses, skriver Khrono.

Fossland skriver videre at det er uheldig å ta opp nye studenter til et program der studieplanen er under endring. Han forsikrer at tilbudet til dagens studenter ikke vil bli påvirket, og at det kun er opptaket til bachelor som skal fryses, ikke til masterprogrammet.

LES OGSÅ:

Å bevare teologiutdanningen i en nordnorsk kontekst er viktig for å bevare rekrutteringen til samisk kirkeliv, mener Samisk kirkeråd.

Nær halvparten av landets yrkesaktive teologer jobber ikke som prester.

Prekestolene tømmes for prester – men kirken har en plan

---

Teologistudiet på UiT

  • Studietilbudet i teologi (og religionsvitenskap) ble opprettet ved UiT i 1995.
  • I 2014 ble studietilbudet formelt godkjent og fristilt fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
  • Sammen med praktisk-teologisk utdanning ved Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN1 ) er teologistudiet ekvivalent med cand.theol.-graden ved Det teologiske fakultet ved UiO.
  • Studiet ved UiT har en særlig innretning mot samiske, nordnorske og arktiske forhold.
  • Studiet ble opprinnelig opprettet som en studieretning i bachelor- og masterprogrammene i religionsvitenskap.
  • Kilde: Saksframlegget til UiT-styret

---

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter