Nyheter

«Solberg har sikret regjeringen et lengre liv. Mye kan tyde på at det ikke blir harmonisk»

Erna Solberg greide å redde regjeringen i tolvte time. Men den varslede «videreutviklingen av nullvekstmålet» kan bringe uenighet til overflaten igjen.

Rett etter at det ble klart at Venstre sluttet seg til statsminister Erna Solbergs skisse fredag kveld, kom den mest interessante uttalelsen fra Venstres Abid Raja i VG. Han sa: «Venstre var opptatt av at bilbruken inn til byene ikke skal øke. Det har Erna Solberg garantert til oss at ikke kommer til å skje. Det stoler vi på, og det legger vi til grunn».

LES OGSÅ: Alle partiene enige om Solbergs bompengeskisse

Det viser at folk i Venstre var usikre på om avtalen faktisk ville sikre reell nullvekst. Men de valgte altså å stole på Solbergs forsikringer.

Solberg og nullvekst

I statsministerens ultimatum til de andre regjeringspartiene står det at «Avtalen legger nullvekstmålet til grunn» og at dette er forutsetningen for tildeling av midler til bompengereduksjon i de fire store byregionene. Det står også at «Regjeringen tar sikte på å fastsette et videreutviklet nullvekstmål».

Solberg la også sterk vekt på nullvekst, da hun holdt sin pressekonferanse fredag kveld. Trolig var det viktig for henne å fremheve dette, for å få Venstre med på avtalen.

Problemet for både Erna Solberg og skeptikerne i Venstre er at Transportøkonomisk institutt (TØI) har pekt på at det er to effektive virkemidler for å sikre at biltrafikken går ned eller ikke vokser. Det ene er økte bompenger. Den andre er å kutte parkeringsplasser i byer.

Kun ett igjen

Gjennom fredagens bompengeavtale har regjeringspartiene nå sørget for å svekke det ene effektive virkemiddelet kraftig – altså bompenger. Samtidig er det få av regjeringspartiene som vil ønske en ytterligere innstramming i parkeringsplasser i de store byene.

Da Solberg ble spurt om nettopp dette av Fredrik Solvang på NRKs partilederutspørring, svarte hun ikke direkte. Hun pekte på at det finnes mange tiltak som kan virke.

LES OGSÅ: – Å nærmest utpresse hverandre i media, tror jeg ikke styrker dette samarbeidet

Problemet er at den faktaorienterte Solberg taler mot bedre viten og forskning fra TØI. Økt satsing på kollektivtrafikk har ikke den samme umiddelbare effekten som økte bompenger. Likevel har Solberg lovet Venstre at det ikke skal bli trafikkvekst i byene. Akkurat dette vil det bli interessant å følge i årene som kommer.

Holde avtalen

Solberg kommer garantert til å forsøke å holde avtalen. Hun har lagt inn flere begrensinger i biltrafikkvekst. Et viktig punkt for de fire store byene er at de må garantere nullvekst for å få tilskudd til å kutte i bompengene. Det store spørsmålet er hvordan kommunene skal få det til?

Kanskje finner vi noe av svaret når vi ser hvordan begrepet «nullvekst» skal tolkes og videreutvikles.

Videreutvikles

Det er Frps egen samferdselsminister Jon Georg Dale som etter alt å dømme har hovedansvar i regjeringen for å «videreutvikle nullvekstmålet». Derfor har han mulighet til å påvirke i retning av Frps politikk.

Mulighetene til å justere politikk i egen retning er grunnen til at partier vil styre departementer på egne kjerneområder. For Frp er samferdsel et slikt område. Akkurat nå kan Frp prise seg lykkelig for de har nettopp dette ansvaret.

LES OGSÅ: Jensen: Ingen Frp-jubel over bompengeavtalen

Videreutvikling av nullvekstmålet vil bli behandlet allerede i høst. Dermed kan Venstre og Frp raskt komme i en ny konflikt. Særlig fordi tilliten mellom de to partiene nå er så tynnslitt.

Likevel er ikke denne saken tung nok, som konflikttema, til at noen av dem vil forlate regjeringen. I så fall ville de gjort det på fredag. De er dermed dømt til finne en minnelig løsning.

Valget i 2021

Solbergs ultimatum har dermed sikret firepartiregjeringen et lengre liv. Men mye kan tyde på at det ikke blir et harmonisk liv. Hvor konfliktfylt det blir, avhenger særlig av en ting: Hvordan deres egne velgere oppfatter kompromisset.

Dersom begge partiene løfter seg opp av bølgedalen på meningsmålinger og ved valg, lever de godt med hverandre. I motsatt tilfelle kan konflikten tilspisses og vedvare.

Da er det ikke sikkert at de går inn i valgkampen i 2021 som samlet blokk.

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter