Nyheter

Blir mindre penger til barna

Å gjøre hver private barnehage til et eget selskap kan koste opp mot 100.000 kroner årlig.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Innvendingene mot å gjøre hver eneste barnehage til et rettssubjekt, kommer ikke bare fra ideelle og kommersielle barnehageeiere.

KPMG, som er et av verdens største revisjons- og rådgivningsselskaper, har også sterke innvendinger mot kunnskapsminister Jan Tore Sanners (H) lovendring.

LES MER: Gjør kristne barnehager dyrere å drive

Undervurderer

– Etter vår vurdering undervurderer departementet konsekvensene av dette forslaget, skriver Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen, statsautorisert revisor og partner i KPMG i høringssvaret.

De skriver videre at forslaget vil «medføre betydelig merkostnader for hver enkelt barnehage på en årlig basis». KPMG mener det er fullt mulig for departementet å spore pengebruken uten å kreve omorganisering av de private barnhagene.

LES MER: Lavinntektsmødre jobber ikke mer – selv om barna er i barnehage

Penger

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, som presenterer seg som «et av Norges største akademiske fagmiljøer» innen regnskap, revisjon, økonomisk styring og kontroll, peker også på at barna vil få mindre penger om rettssubjekt forslag blir lov.

– Kostnadene ved å splitte opp et selskap i en konsernstruktur vil være betydelige, og kostnadene ved et aksjeselskap vil minst beløpe seg til mellom 50 og 100.000 kroner årlig, skriver dekan Kristin Wallevik Geir Haaland.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter