Nyheter

Vil foreløpig stanse vindkraftutbygging på land

SVs landsmøte gikk lørdag inn for å si nei til videre utbygging av vindkraft på land fram til det er utarbeidet en nasjonal plan.

Gardermoen  20190329.
Partileder Audun Lysbakken taler til Landsmøtet i SV.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

(GARDERMOEN): På SVs landsmøte har diskusjonen om vindmøller og vindkraft vært en av de største debattene. Enkelte i salen tok til orde å stanse all utbygging av vindkraft, av hensyn til vern av naturområder.

– Folk og dyr lider. Tap av natur koster mer enn ti prosent av den totale klimaøkonomien vår. Det gjøres mye dårlig arealplanlegging i klimaets navn, det gjelder også vindmøller. Vi kan ikke ødelegge naturen på bekostning av klimaet. Vi må være mer restriktive, mente Oslo SVs Arnodd Håpnes.

LES OGSÅ: Rødt mot grønt i SVs klimastrid

Han fikk kontant svar fra trønderdelegat Åsa Kjølberg Moen.

– SV kan ikke være en bremsekloss for fornybar energi. Om vi mener alvor med omstillingen må vi bygge ut alle former for grønn energi. Det er viktigere at framtida får en verden å leve i enn at vi kan gå søndagsturen uten å se vindmøller. Vi har mistet retten til å ta det valget. Det er ungdommen som skal arve jorda, vann, luft og flora, sa hun.

Tja til vindkraft

Resultatet i lørdagens votering ble et slags kompromiss.

Landsmøtet landet på at man skal stanse behandling av alle nye vindkraftsøknader fram til det er utarbeidet en nasjonal plan for vindkraft. «Denne planen må sikre verdifulle naturområder, biologisk mangfold og urfolks rettigheter.»

LES OGSÅ: Hard kon­kurranse om raddis-velgerne

De vedtok også å utsette konsesjonsbehandling av vindkraftsutbygging i samiske områder til rettssituasjonen til samene i området er avklart.

Til slutt landa de også på at vindkraft i hovedsak må eies av det offentlige.

«Vindkraft må i likhet med stor vannkraft eies av det offentlige. I dag er det ingen begrensning på hvor stor andel av et vindkraftverk som kan være på private eller utenlandske hender. SV mener det må innføres krav om at minst 2/3 av det enkelte vindkraftverk eies av det offentlige. Når konsesjonene går ut skal en eventuell videreføring hjemfalle staten.»

Stanse oljeleting

I resolusjonen som ble vedtatt gikk de også blant annet inn for elektrifisering av flere av dagens toglinjer og at de samme linjene skulle være testlinjer for hydrogentog. De vedtok at Norge må sette i gang en satsing på havvind, med overføringsnett til andre land. De presiserte at målet her skulle være mer effektiv og fornybar energibruk, ikke eksport.

Når det gjelder olje forsøkte Sosialistisk Ungdom å få gjennom en sluttdato for oljeproduksjon – 2030, året da utslippene må være halvert for at vi skal kunne nå målet om kun 1,5 graders temperaturøkning. Det fikk de ikke, og blant annet nestleder Kirsti Bergstø advarte mot en slik sluttdato. I stedet gikk landsmøtet inn for å stanse ny oljeleting og at det ikke skal deles ut flere tillatelser.

LES OGSÅ: SV-veteraner krever: Vri oljefondet over på fornybar energi

De vedtok også at inntekter fra veiprising og bompenger stort sett skal brukes på tiltak som kan få ned bilbruken.

De gikk også inn for blant annet lyntog mellom norske storbyer og en elektrifisering av kysten. I tillegg ville de innføre klimaavgift på internasjonak luft- og skipsfart.

Landsmøtet vedtok også at oljefondet må trekkes ut av fossil energi, og at minst 20% av investeringene skal være i fornybar energi.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter