Nyheter

Norske hjelpere: Må legge ned bistand til Syria

Foreningen Middle East Mission nekter å godta at Danske Bank ikke vil overføre nødhjelpsmidler til Syria – og at foreningen blir oppsagt som kunde i banken.

Nå klager den avgjørelsene inn for Finanstilsynet:

– Vi mener oppsigelsen er urettmessig og uetisk. Vi mener banken har utvist et uriktig skjønn og ber Finanstilsynet ta grep. Uten bankkonto må vi legge ned vårt bistandsarbeid. Det vil ramme frivillighet og dugnadsarbeid sekundært, de nødlidende primært, skriver daglig leder Per Kristian Heitmann i brevet til tilsynet som ble sendt fredag.

Pressesjef Øystein Schmidt i Danske Bank Norge sier de tar beslutningen «til etterretning og avventer en uttalelse rundt saken hans fra Finanstilsynet».

– En slik uttalelse vil være både nyttig og interessant, ikke bare for oss i Danske Bank men også for andre finansinstitusjoner som eventuelt står i lignende saker.

LES OGSÅ: Stopper nødhjelp, bank frykter kirkepenger blir terrorstøtte

Brukes på nødhjelp

Vårt Land fortalte lørdag om foreningen Middle East Mission, som siden oppstarten i 1997 har samlet inn penger i Norge og sendt dem til en menighet i Syria, mellom 300.000 og 500.000 kroenr årlig.

Lenge ble pengene fra Norge brukt til å holde liv i menigheten, men etter at borgerkrigen i Syria brøt ut i 2011, har pengestøtten fra Norge blitt brukt på nødhjelp. I snart åtte år har de gått til vann, mat og medisiner – og med det reddet liv, fortalte Heitmann.

Av hensyn til menighetens sikkerhet kan han ikke oppgi navn eller by.

Nekter å sende penger

Men i november i fjor fikk Middle East Mission beskjed fra banken de bruker til å overføre penger til Syria: Forsendelsene av penger vil bli stoppet. Bakgrunnen for Danske Banks avgjørelse, er frykten for at pengene fra Norge skal havne i hendene på terrorister.

I fjor vedtok Stortinget en ny hvitvaskingslov som skal skjerpe kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, og med det ble banker pålagt strengere kontroll av overførsler til utlandet.

Danske Banks avgjørelser provoserer styret og daglig leder i foreningen så kraftig at de nå ber Finanstilsynet gripe inn:

– Når banken som samfunnsinstitusjon bestemmer politikken, da må noen ta grep. Vi mener det er vår rett å kunne hjelpe mennesker i nød. Vi mener Danske Bank urettmessig har sagt opp kundeforholdet og at banken her har mange roller som kolliderer. De opptrer både som etterforsker, aktor og bøddel. Det er ikke en rettsstat verdig. Selvsagt er det opp til en bank hvem de vil ha som kunder, men når bankene synes å være lojale til hverandres beslutning, da er det fare på ferde,skriver daglig leder Heitmann i brevet til tilsynet.

LES OGSÅ: Bank stopper Syria-støtte: 99 prosent sikkerhet er ikke nok

Banker sier nei

Foreningens kundeforhold i Danske Bank vil bli sagt opp 31. mars. Middle East Mission har kontaktet en rekke banker for å finne en som kan overta kundeforholdet.

– Noen har sagt nei, med begrunnelse i Danske Banks oppsigelse. Andre banker har så langt ikke besvart våre henvendelser eller kommet med tilbud om kundeforhold, skriver Heitmann.

Han har håp om konkret hjelp fra Finanstilsynet, og skriver at foreningen bør få «tilbake sin konto, subsidiært at tilsynets betraktninger avliver Danske Banks konklusjon slik at vi kan opprette konto i annen bank og at virksomheten dermed kan fortsette. Slik kan de nødlidende fortsatt få hjelp».

Sender klage videre

I Finanstilsynet sier seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen til Vårt Land at det «har ikke mandat til å avgjøre klagesaker mellom foretak under tilsyn og kunde av foretaket.

– Når Finanstilsynet mottar klager fra kunder av foretak under tilsyn blir disse henvist til Finansklagenemnda, som er klageorgan. Finanstilsynet viser til at rapporteringspliktige foretak, herunder banker, er pålagt å gjøre en risikovurdering av sine kundeforhold. I dette ligger også at rapporteringspliktig skal avstå fra å inngå kundeforhold eller kan avslutte kundeforhold dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, opplyser Karlsen og viser til den nye hvitvaskingsloven.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter