Nyheter

Vil tømme Misjonærhjemmet

Det Norske Misjonsselskaps eiendomsselskap anbefaler landsstyret å selge Misjonærhjemmet i Oslo. – Respektløst, sier tidligere misjonær, Torleiv Tislevoll.

– Som tidligere misjonær i Det Norske Misjonsselskap (NMS) er jeg sjokkert over måten NMS behandler sine tidligere misjonærer. Flere av dem føler seg trakassert av NMS Eiendommer, sier Torleiv Tislevoll.

Den tidligere misjonæren tok kontakt med Vårt Land da han hørte om NMS' håndtering av beboerne på Misjonærhjemmet i Lyder Sagens gate 7.

LES OGSÅ: Generalsekretær: Vi tenker helhetlig

NMS' hjerte

Misjonærhjemmet i Lyder Sagens gate har vært hjemsted for tidligere NMS-misjonærer, og har i mange tiår vært et sentrum for NMS' arbeid i Oslo. Før jul anbefalte imidlertid NMS Eiendommer – et underselskap som ble skilt ut av hovedorganisasjonen i 2017 for å profesjonalisere eiendomsforvaltningen – at Misjonærhjemmet selges.

Saken om et eventuelt salg av Misjonærhjemmet skal behandles på neste landsstyremøte i NMS, 1. februar 2019.

Diskusjonen om Misjonærhjemmets fremtid har pågått i mange år. Bygget trenger renovering, og ulike fremtidsscenariorer har blitt drøftet. Beboerne har imidlertid blitt lovet nær dialog og oppfølging, og har fått signaler fra NMS om at Misjonærhjemmet fortsatt skal være et formålsbygg med misjonsaktivitet. Så sent som i 2016 slo en arbeidsgruppe fast at Misjonærhjemmet skulle være «NMS' hjerte i Oslo».

LES MER: Migrantmenigheter kan ta over Oslo-kirker.

Oppsigelse

Beboerne reagerer sterkt på måten NMS, og særlig NMS Eiendommer, har håndtert prosessen rundt Misjonærhjemmet på, forteller Torleiv Tislevoll.

Våren 2018 fikk beboerne en oppsigelse av leiekontrakten i posten, uten forvarsel. Årsaken som ble gitt var at «bygget ikke tilfredsstiller dagens brannkrav».

Beboerne kontaktet Oslo brannetat for å undersøke om det faktisk var slik at Misjonærhjemmet ikke tilfredstilte dagens brannkrav.

Brannetaten svarte i en e-post Vårt Land har fått tilgang på at det ikke foreligger noen krav om utflytting fra deres side, men at «det foreligger bare anbefalinger som dere bør gjennomføre for å oppfylle de krav som står i forskrift».

Beboerne mente oppsigelsen derfor var juridisk ugyldig.

Selv om flere beboere bestemte seg for å flytte ut av Misjonærhjemmet, er fire av femten enheter er fremdeles bebodd. Vårt Land har vært i kontakt med noen av beboerne, men disse ønsker ikke å uttale seg om saken i media.

LES MER: Desembergaver redder misjonsorganisasjoner.

Sjokkert

Torleiv Tislevoll var misjonær for NMS i Kamerun fra 1994 til 1998, men har ingen offisiell rolle i organisasjonen i dag.

– Jeg er sjokkert over at NMS dytter NMS Eiendommer foran seg, og dermed unngår å blande seg inn i situasjonen på Misjonærhjemmet. Formålet med å starte NMS Eiendommer var å profesjonalisere eiendomsforvaltningen i NMS, men selskapet evner ikke å håndtere dette på en ryddig måte. De som fremdeles bor på Misjonærhjemmet får daglig e-poster med spørsmål om når de skal flytte ut, uten at det er vedtatt at bygget skal selges. Det oppleves som sjikanering, sier han.

Tislevoll understreker at enhver huseier har full mulighet til å selge et bygg.

– Men det minste de kan gjøre er å ha en ordentlig prosess, og informere beboerne. Når beboerne har henvendt seg til NMS, har de blitt henvist til NMS Eiendommer. Det synes jeg er respektløst, sier han.

LES MER: NLM gjenbruk med suksess.

Kritisk

Magne Mjærum har vært regionleder i NMS region Øst i en årrekke, og er i dag frivillig medarbeider i NMS. Høsten 2018 var han ett av medlemmene i en arbeidsgruppe som var nedsatt av NMS' ledelse for å gi anbefalinger om organisasjonens arbeid i Oslo.

I arbeidsgruppens rapport, som Vårt Land har fått tilgang til, uttrykker flere av deltagerne i gruppen skuffelse over NMS. Mens én deltager er sitert på at vedkommende «aldri før har vært så skuffet over NMS sitt lederskap», sier en annen at «det er sagt at dette er en ripe i lakken til NMS, men det er gift til røttene i arbeidet».

Magne Mjærum er skeptisk til at NMS eiendommer anbefaler salg av Misjonærhjemmet.

– Det blir som å tisse i buksen for å holde seg varm. Da blir det fort enda kaldere. Hvis det er ting NMS faktisk kan tjene penger på, så er det vel utleie av et leilighetskompleks i Oslo sentrum, sier han.

Mjærum understreker hvor viktig Misjonærhjemmet har vært i NMS' arbeid i Oslo de siste årene, blant annet for kommuniteten Lyder Sagens – et forpliktende fellesskap for unge voksne med særlig fokus på bønn – og for Oslo International Church.

– Begge driver et viktig arbeid, og arbeidsgruppen anbefalte derfor at Misjonærhjemmet fortsatt skulle være et tilholdssted for disse, sier han.

Øystein Bjørdal, som er leder i regionstyret i NMS Øst og også var medlem av arbeidsgruppen, uttaler seg slik i rapporten: «Kommuniteten lever nettopp slik NMS ønsker å kjennetegnes med fokus på stillhet – felleskap – deling – gjestfrihet. Det er dypt tragisk at dette har «kokt ned» til et spørsmål om penger».

Kilde til konflikt

NMS har, i likhet med andre misjonsorganisasjoner, hatt store økonomiske vanskeligheter over lengre tid. Budsjettallene har vært røde i flere år, og i 2017 hadde NMS et underskudd på omlag 6 millioner kroner.

– Mener du økonomiske prioriteringer fra NMS Eiendommer nå ødelegger for det helhetlige arbeidet til NMS, Magne Mjærum?

– NMS Eiendommers prioriteringer kan nok være litt vanskelige for oss misjonsfolk å skjønne. Det er utfordrende at profitt kommer foran misjon, selv om jeg forstår det kan være nødvendig, svarer han.

Mjærum mener én kilde til konflikt er at NMS Eiendommer ble skilt ut fra NMS.

– NMS har behov for den fagkompetansen som et slikt eiendomsselskap har, men da må samhandlingen med NMS sitt øvrige arbeid være annerledes enn det har vært nå. Både økonomi og misjonsstrategi er viktig også for bruken av eiendommene.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Ingeborg Misje Bergem

Misje Bergem er bokanmelder i Vårt Land. Hun er tidligere journalist i avisa og jobber for tida med en doktorgrad om fransk samfunnsliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter