Nyheter

Mulig kirkestreik vil ramme Oslo

100 kirkelige ansatte i Oslo tas ut i streik hvis meklingen med KA ikke fører frem neste uke.

– Streik er det eneste konfliktmiddelet arbeidstakerorganisasjonene har i en mekling, og når vi gjør et streikeuttak, ­ønsker vi selvfølgelig at arbeidsgiveren skal merke at vi er i konflikt, sier Bjørn Are Sæther, som er forhandlingsleder i fagforeningen Parat.

Tirsdag møtes arbeidstakerorganisasjonene og KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter til mekling hos Riksmekleren. Hvis de ikke blir enige innen midnatt, vil omlag 100 kirkelige ansatte tas ut i streik fra og med onsdag morgen.

LES MER: Tør prestene egentlig å streike?

Streikeuttak. I går ble det klart at det i første omgang er Den norske kirke i Oslo som vil rammes av den eventuelle kirkestreiken. De tolv arbeids-­takerorganisasjonene har i ­streikeuttaket plukket ut ansatte i Kirkerådets sekretariat, Oslo bispedømmes administrasjon, Kirkelig fellesråd i Oslo, i tillegg til ansatte i enkelte Oslo-menigheter. Menighetene som eventuelt vil rammes ligger i Vestre Aker prosti, Nordre Aker prosti, Groruddalen prosti, Søndre Aker prosti og Domprostiet.

– Jeg har tro på at meklingen vil føre frem. Verken KA eller fagforeningene ønsker at dette skal føre til en streik. Samtidig er det en reell mulighet for at det blir streik, sier Ingrid B. Tenfjord, direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA.

– Vi håper å finne en løsning, men da arbeidstakerorganisasjonene gikk til brudd i juni, var det fordi vi ikke kom til enighet om en del vanskelige temaer, sier Parats Bjørn Are Sæther.

Leder i Presteforeningen, ­Martin Enstad, sier de har gjort «et begrenset og moderat uttak med mål om å ramme tredjepart i minst mulig grad».

LES MER: Streikefare i Den norske kirke.

Unntatt. Begravelser er det mest prekære ved en streik i kirkelig sektor. Gravferdsloven krever nemlig at gravferd eller kremasjon må finne sted senest ti virkedager etter et dødsfall.

– Men flere av virksomhetene har i forkant blitt enig med fagforeningene om at de skal unnta personale fra streik slik at ­begravelser kan finne sted, forteller Tenfjord, som sier hun «antar at virksomhetene i Oslo som nå er tatt ut, vurderer om de har behov for å søke fagforeningene om dispensasjon».

KA antar at begravelser er den eneste kirkelige handlingen som faller under dispensasjonskategorien «fare for liv og helse, samt fare for betydelige materielle skader».

– Var det noen uenighet om hvorvidt fagforeningene skulle gi dispensasjon for begravelser, Bjørn Are Sæther?

– Egentlig ikke. På grunn av oppbevaringshensyn faller ­begravelser naturlig inn under kategorien «fare for liv og helse».

LES MER: Mulig prestestreik - for første gang i Norge.

Sak til sak. Presteforeningens Martin Enstad forteller imidlertid at arbeidsgiver må søke ­dispensasjon hos fagforeningene for hver enkelt begravelse.

– Vi vil gjøre vedtak om ­dispensasjon fra sak til sak. Det er ikke forhåndsavklart at vi skal gi dispensasjon til alle begravelser, sier han.

– Det er riktig at partene sentralt ikke har forhåndsavklart noe om begravelser, og forhandling om unntak eller søknad om dispensasjon må gjøres i den enkelte virksomhet, sier Tenfjord.

Ingeborg Misje Bergem

Ingeborg Misje Bergem

Misje Bergem er bokanmelder i Vårt Land. Hun er tidligere journalist i avisa og jobber for tida med en doktorgrad om fransk samfunnsliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter