Nyheter

Valget som endrer visjonen

Åtte av 13 «liberale» kirkerådsmedlemmer stemte «konservativt» i bispevalget. Det vil endres manges tanker om Den norske kirkes framtid.

Bispevinner: Ivar Braut gratuleres av kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum som ny biskop i Stavanger bispedømme. Medlemmer i Åpen folkekirke er dypt skuffet.
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter