Nyheter

Trist ulykke

Helikopterulykken ved Turøy på Sotra i Hordaland krevde fredag trolig 13 menneskeliv. På ettermiddagen var det funnet 11 omkomne. To personer var fortsatt savnet. Av de 13 om bord var 11 nordmenn, en brite og en italiener.

11 av passasjerene var ansatte i Statoil. De to øvrige var mannskap på Super Puma-helikopteret, som tilhørte CHC Helikopter Service. Fartøyet skulle bringe oljearbeidere hjem fra Gullfaks B-feltet til Flesland lufthavn.

Statoil stoppet straks all helikoptertrafikk da meldingen om ulykken kom klokka 12.

LES OGSÅ: Alle antas omkommet i helikopterstyrt

Lenge siden sist

Det er lenge siden det har vært store ulykker med tap av mange menneskeliv i den norske oljenæringen. I september 1997 mistet 12 personer livet på vei fra Brønnøysund til Norne-feltet. På 70-tallet var det flere helikopterulykker. I 1978 mistet atten personer livet i styrt under flygning til Statfjord.

Fredagens ulykke er en sterk påminnelse om nødvendigheten av gode sikkerhetsrutiner i oljesektoren.

Det er altfor tidlig å si hva som er årsaken til ulykken. Været var ikke spesielt dårlig da ulykken skjedde. Statens havarikommisjon for transport ble raskt koplet inn samtidig med at det omfattende redningsarbeidet pågikk.

Nedskjæringer

Den internasjonale oljenæringen har de siste to årene vært sterkt preget av det betydelige fallet i oljeprisen. Oljeselskapene har foretatt store nedskjæringer fordi lønnsomheten ved mange felt er blitt truet.

Det er ingen holdepunkter for å hevde at disse prosessene har ført til slappere sikkerhetsrutiner, men de som skal etterforske ulykken må naturligvis stille alle relevante spørsmål.

Ta vare på pårørende

Den viktigste oppgaven nå er å ta vare på de mange pårørende etter ulykken. Heldigvis er det utarbeidet gode rutiner for hva som må gjøres når alvorlige ulykker inntreffer. Telefon for pårørende ble raskt etablert. På norsk sokkel har Den norske kirke i utlandet fått et særlig ansvar.

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin var tidlig ute på Twitter og meldte at kirkelige medarbeidere stod klare til å hjelpe pårørende.

Solberg gir viktig signal

Slike ulykker kan også ha en politisk side. Statsminister Erna Solberg var på tå hev og innkalte til pressekonferanse fredag ettermiddag. Hun gir dermed et viktig signal om landets ledelse tar den triste ulykken på det største alvor.

Helge Simonnes

Helge Simonnes

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter