Nyheter

Fønvind gjennom kirken

Etter en lang og iskald homofilistrid, forteller delegatene på Kirkemøtet om en ny stemning.

Det er en helt annen stemning på dette Kirkemøtet enn tidligere, sa en av delegatene i debatten om likekjønnede ekteskap.

Hun uttrykte det mange har bekreftet. Selv om frontene fortsatt er klare, og noen av ordene i overkant harde – kanskje særlig fra nye delegater som vil markere sitt syn – blåser det en mild, forsonende vind gjennom Den norske kirke.

De fleste har innsett at Kirkemøtet allerede har bestemt seg: De ønsker at homofile skal få erklære sin troskap til hverandre, ikke bare i menneskers nærvær, men også i Guds.

Kompromiss

Vedtak i saken faller sannsynligvis mandag, men alt tyder på at flertallet går inn for hovedpunktene i utkastet fra komiteen som har arbeidet med ordlyden i forslaget. Den bygger på biskopenes kompromissforslag om at det skal utvikles en liturgi, i tillegg til dagens, som kan brukes av likekjønnede. Retten til å reservere seg fra deltakelse er understreket i dette forslaget.

Komiteen har i tillegg tatt med kravet fra organisasjonen Åpen folkekirke om at den nye liturgien skal kunne brukes av alle. Dette for å imøtekomme deres syn på at kjønnspolariteten ikke er konstituerende for forståelsen av ekteskapet.

Opprinnelig ønsket organisasjonen kun én liturgi, uten vektlegging av at ekteskapet er mellom mann og kvinne. Det satte biskopene en stopper for med sitt enstemmige vedtak om to liturgier. For unngå at vedtaket om likekjønnet vigsel ble utsatt på ubestemt tid, valgte Åpen folkekirke å støtte biskopene.

LES OGSÅ: Sikrer flertall for vigselskompromiss

Opprop

Kirkemøtekomiteen har også kommet de «konservative» i møte, ved å legge til en setning om at begge syn «kan komme til uttrykk i undervisning og forkynnelse».

Dette er et av kravene fra vel 200 konservative prester, som i forkant av Kirkemøtet har skrevet under på et opprop etter initiativ fra blant annet den tidligere misjonsgeneralen Rolf Kjøde.

Dessuten understrekes det at alle ansatte i kirken – ikke bare prestene – bør ha rett til å reservere seg fra å medvirke i den kirkelige vigselshandlingen.

LES MER: Over halvparten av Kirkemøtet på talerstolen

Respekt

Med disse presiseringene tyder mye på at Den norske kirke vil kunne leve greit med to syn på ekteskapet. Agder-biskop Stein Reinertsen understreket i samtalen at «den respekten og forståelsen jeg er møtt med fra mine meningsmotstandere, styrker troen min på at det er mulig å leve med to syn».

Mitt inntrykk etter samtaler med en rekke delegater tilknyttet Åpen folkekirke, bekrefter det samme inntrykket av respekt. Flere av dem stiller seg undrende til forslaget til kirkerådsleder Svein Arne Lindø om at prester skal offentliggjøre sitt syn.

De er opptatt av at dette kan føre til uthengning av dem som ikke er på linje med befolkningsflertallet. Det ønsker de ikke. De ønsker forsoning. De ønsker ro i kirken.

LEDERVALG I KIRKEN: Én av disse tre får makten

Pose og sekk

Selv om en del har understreket at Åpen folkekirke strekker seg langt ved å si ja til to likestilte liturgier, får organisasjonen antakelig i pose og sekk med det endelige vedtaket.

Den nye liturgien vil nemlig mangle de perspektivene på ekteskapet som mange heterofile par allerede i dag opplever som fremmede: skriftsteder om å «være fruktbare og bli mange», om å «fylle jorden», om å «forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru».

Dermed kan den nye liturgien fort bli hovedliturgien, mens den gamle blir for spesielt interesserte. Den kan eventuelt redigeres, eller fases ut, ved en senere anledning.

KOMMENTAR: Kompromissets time er kommet

Frihet

På den annen side er det stemning i Kirkemøtet for å komme det gamle synet i møte ved å videreutvikle ordningen med valgmenigheter i Den norske kirke.

Valgmenigheter betyr i praksis at kirkemedlemmer kan drive sine egne menigheter, med stor frihet til å praktisere sitt ståsted, på siden av den ordinære kirkestrukturen, men innenfor Den norske kirkes offisielle rammer. Det er allerede etablert ordninger der tilsynet blir delegert fra biskopen til mer konservative organisasjoner innenfor kirken, som Normisjon.

Slike «sikkerhetsventiler» vil kunne gjøre de fleste fornøyde, med unntak av de aller mest prinsipielle.

Det er ikke sikkert at de mest hardcore meningsytrerne på Kirkemøtet vil være like gode venner etter debatten.

Men det er krusninger på overflaten. Det generelle inntrykket er at fønvinden har begynt å blåse. Det vil gjøre godt for alle som har opplevd homofilidebatten som en lang og iskald vinter.

HISTORISK GJENNOMGANG: Kirkens homofilistrid fra 1992 og fram til kirkevalget 2015

GRAFIKK: Alt om Kirkemøtets medlemmer

Følg kommentator Alf Gjøsund på Facebook.

Alf Gjøsund

Alf Gjøsund

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter