Nyheter

Får som 
fortjent?

Tiggere. Asylbarn. Mobbeofre. 
Vi vet de er ofre for urettferdighet. Men likevel er det lett å gi dem selv skylden for sin skjebne.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter