Nyheter

Helligdagsfred

Regjeringen ønsker søndagsåpne butikker. Igjen ser vi at regjeringen er på kollisjonskurs med flertallet i folket.

Å holde hviledagen hellig betyr ikke lenger så mye for folk flest. Men et flertall i folket ønsker likevel at det skal være forskjell på hverdag og helg. Regjeringen er imidlertid forblindet av sitt løfte i regjeringserklæringen om «å tillate butikker å holde åpent på søndager».

LES MER: Widvey snart klar med søndagsåpent

Med kulturminister Thorhild Widvey som fanebærer – loven om helligdagsfred sorterer under henne – presser man på mot folkets ønske og mot ønsket til elleve store organisasjoner og fagforeninger om å bremse søndagshandelen.

Følg oss på Facebook og Twitter

Blind for konsekvenser

Direktør Ingvill Størksen i Virke dagligvare argumenterer fra dagligvarebransjens ståsted for en utredning som ser på de samfunnsmessige konsekvensene av søndagsåpne butikker. Til NRK uttrykker hun frykt for at regjeringen vil vedta dette på rent ideologisk grunnlag uten å se på de faktiske konsekvensene.

LES MER: Nå snakker biskopene om søndagsåpne butikker

Men ideologi betyr så mye for regjeringen Solberg at den også i denne sak synes blind for konsekvensene. Hvilke følger vil søndagshandel få for familielivet, for frivillig arbeid og dugnad, for økonomien særlig i små bedrifter og for arbeidsvilkårene for butikkansatte?

LES MER: To av tre sier nei til søndagsåpne butikker

Ønsker én annerledes dag

I Vårt Land torsdag er søndagsåpne butikker et tema, og her er flere interessante innspill. Blant annet fra Martyna Paszkowska fra Polen. Hun sier at der er det åpent overalt også på søndager, og helg etter helg har familier vanskelig for å bruke tid sammen. Enten fordi noen jobber, eller fordi noen heller vil oppholde seg i shoppingsentrene.

LES SAKEN HER: Ber Widvey ta ekstrarunde om søndagsåpent

Selvsagt er det en del som synes det er lettvint og greit at butikkene holder søndagsåpent, men allerede nå er vårt samfunn så åpent og varene såpass tilgjengelig at folk flest altså heller vil ha én annerledes dag i uken enn at alt skal være likt. Tør ikke regjeringen utsette sin egen ideologi for en utredning som tar sikte på å se på de samfunnsmessige konsekvensene av søndagshandel?

LES MER: Fortsatt flertall mot søndagsåpne matbutikker

Diskutér på verdidebatt.no

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter