Nyheter

Jan, Per og Mohammed

For første gang er Mohammed det mest brukte mannsnavnet i Oslo. Det gir ingen grunn til bekymring.

4.801 gutter og menn heter Mohammed eller varianter av Mohammed til fornavn, melder NTB. I fire år på rad har Mohammed vært det vanligste babynavnet i Oslo, men nå har navnet gått helt til topps når man ser på hva alle menn i Oslo heter.

Noen vil sikkert forstå dette slik at nå er Norge og særlig landets hovedstad snart i hendene på muslimene, at vår norske arv, kristne tro og landets tradisjoner er truet og på vei ut. Men til sammen er det langt flere med tradisjonelle norske navn som Jan (4.667) og Per (4.155). Blant muslimer er navnevariasjonen særdeles liten, mens den er stor i resten av befolkningen.

LES OGSÅ: Mohammed på navnetoppen i Oslo

De mest bekymrede kan trøste seg med hva Statistisk sentralbyrå, SSB, meldte for noen måneder siden: Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 48.700 i 2013. «Dette er den laveste prosentvise tilveksten siden 2006. Innvandrere stod for 12 prosent av folkemengden i Norge per 1. januar 2014, mens norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde i overkant av 2 prosent av alle bosatte i landet.» Dessuten er tilveksten størst blant innvandrere med bakgrunn fra Polen – og de er jevnt over ikke muslimer, men katolikker.

De fleste innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bor i Oslo; 197.600, eller 31 prosent av den samlede befolkning. Et høyt tall, men igjen, til de som ser for seg et religionsskifte i hovedstaden: Fire av ti av dem har europeisk bakgrunn.

Det hefter stor usikkerhet ved forsøkene på å tallfeste hvor mange innvandrere det vil være i Norge og i Oslo i for eksempel 2040. Noen mener at det da vil være like mange innvandrere som etnisk norske i Oslo, men dette baserer seg på kvalifisert gjetning. Og hvem er egentlig innvandrer? Vår konge er for eksempel født i Norge og har to foreldre og fire besteforeldre som er født i utlandet, mens kronprinsen har to besteforeldre født i utlandet.

Så Mohammed er ikke nødvendigvis et endetidstegn.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter