Hun er vant til den harde medfarten HRS får i media. På spørsmål om hva hun tenker rundt kritikken om at HRS nører opp under muslimhat, begynner hun å le.