– Migrasjon bringer verden hit, men vi har ikke tatt det på alvor. Det er en lettelse at kirkene og misjonsorganisasjonene blir fortalt at vi må tenke annerledes, sier Lemma Desta, som er prosjektleder i flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd.