På Jordal idrettspark i Oslo leker vennene Jon Einar Berntsen, Falk Løvik Thue og Aleksandra Lundsten i sommerferien. De tre åtteåringene utbryter et høyt og klart «Ja!» på spørsmål om de har mange venner. Alle har venner både på Vålerenga og Kampen skole. Aleksandra har enda fler.