Hvordan vil han ikke svare på. Men budsjettemperaturen er nå høynet betydelige hakk etter et forhandlingsmøte torsdag formiddag. Og oppfatningen er at Venstre nå er klare til å bruke muskler.