– Våre ekspertar samanliknar dagens situasjon med tilhøva ­under starten av krisa i 2015, seier Benedicte Giæver, direktør i Norcap, som er Flyktninghjelpens beredskapsstyrke.