Denne uken møtes biskopene i Den norske kirke i Oslo, til høstens bispemøte. På programmet står valg av en bisperepresentant til LHBT-utvalg, diskusjon rundt reformen av gudstjenestereformen, og avveiningen mellom presters taushetsplikt og presters avvergeplikt.