– Når jenter gifter seg tidlig bryter det utdanningen deres, og man ser ofte at jenter utsettes for overgrep i ekteskap, forteller generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

På grunn av korona kan 13 millioner flere barn bli giftet bort ifølge FNs befolkningsfond. Opplysningen kommer fram i en fersk rapport fra Redd Barna og Plan.

BEKYMRET: Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, er redd for at korona kan gjøre at flere jenter i utviklingsland ikke fortsetter å gå på skolen. – Alle barn har en grunnleggende rett til å gå på skolen, og det gjelder like mye for jenter som for gutter.
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, er redd for at korona kan gjøre at flere jenter i utviklingsland ikke fortsetter å gå på skolen. – Alle barn har en grunnleggende rett til å gå på skolen, og det gjelder like mye for jenter som for gutter.

Land i Sørøst-Asia har siden starten av pandemien opplevd en sterk økning telefoner til hjelpelinjer angående vold i hjemmet. Redd Barna-generalsekretær er svært bekymret.

Unge jenter utnyttes for økonomisk vinning

Presset på økonomien til familier på tvers av Asia har ført til at jenter utnyttes for økonomisk vinning.

– For mange familier oppleves det som tryggere å gifte bort en datter. De opplever at døtrene deres er tryggere som gift enn ugift, og de unngår stigmatisering som kan være en del av kulturen for ugifte jenter som ikke går på skole, forklarer Lange.

12 millioner jenter under 18 år giftes bort hvert år, men det siste tiåret har man klart å forhindre 25 millioner barneekteskap, melder UNICEF. Lange forteller imidlertid at det er ingen utviklingsland som er i nærheten av å oppnå FNs femte bærekraftsmål som går på å styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet innen 2030.

– Fattige familier lever jo i utrygge miljø. Når de da mister inntekt, må barna begynne å jobbe eller så giftes døtrene bort for å sikre dem, og da får familien én mindre munn å mette, sier Lange.

LES OGSÅ: Korona kan gi oss 13 millioner flere barnebruder.

Stor økning i rapportert vold mot barn og kvinner

Land i Asia har opplevd en økning i rapportert vold mot kvinner og barn gjennom krisetelefoner. Bare de første elleve dagene etter nedstengningen, mottok Indias krisetelefoner 92.000 innringninger. Det er ifølge Harleen Walia, som er visedirektør i Childline India, en økning på 50 prosent siden før nedstengningen av landet.

– Det er helt rystende tall. Jeg har sett mye tall på hvordan pandemien har påvirket barn rundt om i verden, men disse tallene er overveldende og helt forferdelige, sier Lange.

Hun mener dette viser hvor viktig skolen er for barns livssituasjon mange steder, og håper ikke skolene holder stengt utover det som er nødvendig for smittevern.

– Pandemien rammer barn i stor grad, selv om de ikke blir syke. Vi ser her hvordan den rammer barn indirekte. Derfor er det viktig at nasjonale myndigheter følger med på hvordan barna har det hjemme, og at skolene ikke holder stengt lenger enn absolutt nødvendig, sier hun.

Å gå på skolen er en grunnleggende rettighet nedfelt i FNs barnekonvensjon.

LES OGSÅ: Vi må føle opp arven fra 1995.

Vil se statsministeren på banen

Jenter som ikke er på skole har større risiko for å bli utnyttet, viser rapporten. Lange mener myndighetene i de utsatte landene må lage støtteordninger for fattige familier slik at barna kan fortsette på skolen.

Bruden på bildet er 14 år da hun blir giftet bort til en eldre mann i India. Her gjennomfører de et ritual etter vielsen på et hinduistisk tempel.
Foto: Prakash Hatvalne/AP Photo
Bruden på bildet er 14 år da hun blir giftet bort til en eldre mann i India. Her gjennomfører de et ritual etter vielsen på et hinduistisk tempel.

– Alle tiltak som gjør at jentene forblir på skolen er veldig viktig i forebygging av barneekteskap, sier hun.

Generalsekretæren ønsker å se statsminister Erna Solberg komme på banen. Hun mener Norge burde sette spørsmålet om økte bevilgninger til utdanning på den globale dagsorden. Når flere skoler kan holde åpent og undervise barna, reduseres sjansen for at jenter blir giftet bort.

– Denne pandemien kan i verste fall føre til at skolen blir stengt ned permanent, og det kan bety en generasjon uten utdanning. Vi risikerer at millioner av barn ikke kommer tilbake til skolen i det hele tatt, sier Lange.

• LES MER: 

• Barnesoldater og flyktningbarn som vokser opp med krig, har store traumer

• Stans annekteringen av Palestina

Nytt bistandsprogram gir 190 millioner arbeid mot moderne slaveri