Nyhet

For et år siden var Asho Abulahi Hersis fire år lange ventetid over. Flyktningen fra Somalia fikk ja til å bli gjenforent med mann og åtte barn. I dag bor alle på Tynset.

De tre siste årene har det kommet nesten 40.000 menn, kvinner og barn til Norge som følge av at et familiemedlem er blitt innvilget asyl eller opphold.

Bare i fjor fikk 15.332 personer familieinnvandringstillatelser. Til sammenligning fikk 12.451 personer ja fra Utlendingsdirektoratet (UDI) på asylsøknadene.