– Fra høyresiden hører vi ofte at økte utgifter til bedre velferdsordninger er en luksus vi ikke kan ta oss råd til. Men dere, tiden for store velferdsreformer – ikke minst for familiene – er ikke over, sa Jonas Gahr Støre til Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag.

Det var en munter Støre som ønsket velkommen til et nytt politisk år for et Ap «som er i ferd med å komme tilbake».

Fram mot lokalvalget står nye velferdsordninger for barn og familie på menyen, skal vi tro Ap-lederen.

LES OGSÅ: Aps migrasjonsutvalg foreslår tak på innvandring

Vil ha nye velferdsordninger for barn og familie

Han viste til Høyres Torbjørn Røe Isaksen, som i fjor sa til Aftenposten at tiden for store velferdsordninger er over.

Støre hadde stikk motsatt beskjed til Aps oppvekstutvalg, som skal levere sin innstilling i januar neste år.

– Se etter ordninger som kan bidra til en bedre oppvekst for alle barn, og som kan lette trykket på familiene, fastslo Ap-lederen.

Han viste til svenske Sosialdemokraterna og statsminister Stefan Löfvens valgkampløfte om en ekstra ferieuke til alle foreldre med barn mellom fire og 16 år. 900.000 familier vil få ekstra fri hvis velferdsreformen gjennomføres. Prislapp: 5,4 milliarder norske kroner.

– En politikk for sterkere fellesskap må begynne med familien og bidra til å gi alle barn en god oppvekst, sa han.

Støre viste til flere forslag som har kommet inn:

• Gratis aktivitetsskole for alle barn.

• En helhetlig skoledag, som sikrer sunn mat og sørger for at barna får gjort unna lekser, fotballtrening og korps. Så barna kan ta det med ro med familien på slutten av dagen.

– Fellesskapet bør ta et større ansvar på flere velferdsområder. Bedre, universelle ordninger for familiene er en slik god investering, sa Støre, som utpekte dette som en velferdspolitisk rettesnor for partiet.

Han trakk også fram små og mellomstore fellesskap:

– Som de aller fleste barn i Norge fikk jeg kjenne verdien av å stille opp for hverandre i det lille, viktige fellesskapet som familien er. Som leder i Røde Kors så jeg hvor viktige de mellomstore fellesskapene – nabolagene, frivilligheten, idretten, kirken – var for mange av oss, for ungene våre, for innvandrere, for meg.

LES OGSÅ: Ap-utvalg vil bruke bistand på flyktninger

Utvalgsleder: Store velferdsreformer er på bordet

Leder for oppvekstutvalget og i Agder Ap, Cecilie Knibe Kroglund, går langt i å signalisere forslag til nye universelle velferdsordninger – altså velferdsordninger som er tilgjengelig for alle, ikke bare en bestemt inntektsgruppe.

– Ap har tidligere vist til Aktivitetsskolen (AKS) og SFO som en velferdsordning som bør ha samme makspris og lik kvalitet i hele landet. Til nå har vi ikke klart å gjøre disse ordningene tilgjengelige for alle. Det skaper forskjeller mellom folk.

Hun sier flere nye universelle velferdstilbud er oppe til diskusjon:

• Nasjonal makspris på AKS/SFO.

• Kulturskole til alle.

• Offentlige utstyrsbibliotek, der folk kan låne utstyr til i fritidsaktiviteter.

– Det siste forslaget vet jeg at Jonas har sansen for. Fritid er et forsømt område. Det er viktig at alle får delta på viktige sosiale arenaer. I dag er det store sosiale forskjeller her.

Kroglund avviser at slike tilbud er for dyre og mener høyresiden har et for malt syn på velferdsordninger:

– Universelle ordninger gir lik mulighet til deltakelse og samhold. De treffer godt. I helsesektoren sier vi dessuten at forebygging gir god gevinst ved at vi slipper å behandle helseplager senere. På samme måte er det med skolen. Klarer vi å forebygge psykiske helseplager, som er den største årsaken til ung uførhet, blir regningen mindre for samfunnet. Skolen er ikke bare en utdanningsarena. I dag bruker vi verken skolen eller barnehagen nok for å fremme for eksempel helse. Og der må vi se på hvordan vi kan nå og inkludere alle.

LES OGSÅ: Støre avblåser Ap-krisen etter fersk måling

Vil målrette

Torbjørn Røe Isaksen ledet Høyres arbeid med nytt partiprogram for 2017-2021 da han erklærte de store velferdsreformenes tid som forbi for to år siden.

Høyres begrunnelse er som følger: Av hensyn til norsk økonomi og velferdsstatens bærekraft må det prioriteres hardere. Fra nå av må alle nye velferdsreformer målrettes mot dem som har mest behov for dem. Skal nye universelle velferdsordninger innføres, for eksempel gratis barnehage, må pengene hentes fra gamle universelle ordninger som barnetrygden.