– Tidligere ble mennesker som hadde tatt livet av seg gravlagt utenfor kirkegården. Fortsatt tror mange at kirken forfekter et syn på selvmord som synd, sier Jon-Erik Bråthen, ledende sykehusprest ved Modum Bad.