Rundt 100 spikere har forsvunnet fra Eidsborg stavkyrkje i Telemark fordi ivrige turister plukker med seg spikrene som suvenirer.

Det var Vest-Telemark Blad som først omtalte saken.

Stavkirken må behandles

Kirkevergen ved Eidsborg stavkyrkje Bjørnar Christensen sier til NRK at veggene nå skal smøres inn med tjære for å unngå at flere spikre forsvinner i fremtiden.

1250 liter milebrent tjære er kjøpt inn til prosjektet. Tjæren skal også forebygge at deler av kirken faller av hvis flere spikre forsvinner.

– Veggene på kirken har vært knusktørre, og da er ikke veien lang for å ta med seg en spiker eller to. Nå setter vi inn nye nagler der det mangler, også legger vi tjære på veggene. Da er det nok ikke lenger så attraktivt for folk, siden de må grise til fingrene sine for å få med seg en suvenir, sier Christensen.

Han forteller at spikerne i seg selv har ingen stor verdi. De er laget av tre, og siden Eidsborg stavkyrkje er den eneste stavkirken i Norge som bruker akkurat disse spikrene, – og derfor kan de ha en større affeksjonsverdi for turistene.

LES MER: Vil ha "middelaldernissen" hjem igjen

Politianmeldes

Ifølge Kulturminneloven er det nemlig ikke lov å fjerne noe fra kirken. Og ulike type hærverk kan derfor bli politianmeldt.

Stavkirker har blitt en stor severdighet for mange reisende, og med det har også hærverk på stavkirker økt. I flere steder i landet opplever man at turister risser inn navn eller tegn på kirkeveggene.

Ifølge Christensen skal det skal monteres inn overvåkningskameraer for kontinuerlig videovåkning av Eidsborg stavkyrkje.

LES MER: Stor økning i besøkstallet for stavkirker i Norge