– Mener statsministeren det skal være forbudt for religiøse ledere å tilby mennesker hjelp til å endre seksuell legning eller kjønnsidentitet?

Det sa Miljøpartiet De Grønnes Une Aina Bastholm da hun konfronterte statsminister Erna Solberg (H) om såkalt konverteringsterapi i Stortingets spørretime onsdag (se faktaboks).

Ap konfronterte Solberg med KrF-standpunkt

Hun fikk følge av Annette Trettebergstuen. Ap-politikeren mer enn antydet at Kristelig Folkeparti er årsaken til at Solberg ikke bare går inn for forbud for å sende et signal om at regjeringen vil «komme dette uvesenet til livs».

– Så vet vi at det sitter et parti i regjeringen som er sterkt mot et forbud. For de som driver med konverteringsterapi er i deres bakland, sa Trettebergstuen.

KrF og Kjell Ingolf Ropstad mener en utredning er unødvendig.

– Dette allerede er regulert i dag. Det er KrFs utgangspunkt, sa barne-, familie- og livssynsministeren til NTB nylig.

Vårt Land spurte statsministeren om KrFs rolle etter spørretimen. 

– Hvor vanskelig er det at KrF er en del av regjeringen i denne saken?

– Jeg synes vi har en god samtale om disse spørsmålene, så har jeg ikke mer å si om det, svarer Solberg.

Skepsis og sjelelig skade

Både Arbeiderpartiet og MDG har fremmet forslag om forbud mot konverteringsterapi.

Venstre og Høyres representanter har signalisert at de vil støtte å utrede et forbud. Dermed er det flertall for utredning, men ikke forbud, på Stortinget.

Statsministeren har støttet en utredning, men har vært skeptisk til et forbud.

– Litt skepsis må ikke tolkes som motstand mot et forbud. Konverteringsterapi kan gjøre skade på menneskers sjel, sa Solberg i spørretimen.

Slik svarte hun på Bastholms spørsmål:

– Men skal vi forby, må vi vite hva vi forbyr. Vi må vite hvor lett et forbud er å gjennomføre, om dette allerede er forbudt i dag og se på grensedragningen mot religionsfrihet. Derfor støtter jeg utredning. Om det kan lede til et forbud kan det være bra, svarte Solberg på Bastholms spørsmål.

– Klassisk eksempel for å unngå å konkludere

Bastholm ville derimot vite om Solberg vil utrede om man bør forby konverteringsterapi eller hvordan et forbud skal innrettes.

Hun synes svaret hun fikk var «veldig uklart»:

– Det er så synd. Hun hadde mulighet til å si at det hun ønsker å oppnå med en utredning er å forby slikt maktmisbruk fra religiøse ledere. Dette er et klassisk eksempel på det å vise til en utredning for å unngå å konkludere prinsipielt i en sak. Jeg frykter regjeringen forsøker å utsette saken, fordi den er vanskelig for dem, sier Bastholm til Vårt Land.

Solberg vil ikke svare detaljert

På spørsmål fra Vårt Land vil ikke Erna Solberg si hva hun mener om dette.

– Bastholm mente du ikke ga et godt svar på om du vil støtte en utredning for å sjekke hvorvidt man skal ha et forbud eller hvordan et forbud skal innrettes. Hva svarer du på det?

– Vi har fire regjeringspartier som nå disktuerer disse spørsmålene i familiekomiteen og som da legger siste hånd på hvilket mandat en utredning bør ha. Så skal ikke jeg gå inn i detaljstyringen av dette.

– Så du vil ikke svare på det foreløpig?

– Jeg sier jeg ikke vil gå inn i detaljstyringen når vi har fire partier som har stortingsrepresentanter som sitter og jobber med disse spørsmålene for å finne fram til et godt mandat og en god anbefaling for hvordan man skal fram, svarer statsministeren.

LES MER:

Melder seg ut av KrF etter partiets nei til forbud mot homoterapi

Biskop Fiske: «Homoterapi er overgrep»

Espen Ottosen: Greit å forby homoterapi

Morten Hegseth svarer Ottosen: – Velmenende sjelesorg kan få alvorlige konsekvenser