Vårt Lands ringerunde til flere sentrale Venstre-politikere rundt omkring i landet viser at Trine Skei Grande sitter relativt trygt ut perioden som partileder. Selv de som mener distriktspolitikken er underprioritert i partiet, syns hun gjør en god jobb som partileder.

LES OGSÅ: Elendige målinger for flertallsregjeringen

De fleste er også entydige: Trine sitter så lenge Trine vil.

– Mye handler om vilje og helse. Hvis helsa holder blir hun sittende. Hun trives i vervet, er mantraet. Dessuten er det enighet om at det ville være svært dumt å slutte som leder midt i en periode, spesielt siden Venstre sitter i regjering. At hun blir sittende mens partiet deltar i regjeringa tror de fleste Vårt Land har snakket med.

Raja populær

Men hvem skal ta over når hun bestemmer seg for å gi seg? Ikke alle ønsker å røpe sine preferanser, men et navn som går igjen er Abid Raja.

Han oppleves av noen som den tryggeste kandidaten og et sikkert kort. Andre ser ham som et mulig risikomoment fordi han ikke er redd for å skyte fra hofta. Dette trekkes likevel frem som en egenskap flere liker med Raja. De legger vekt på at Venstre trenger en tydelig og retorisk god leder som kan kommunisere politikk på en enkel måte. Han er tabloid samtidig som han er en dedikert og seriøs politiker, sier flere.

– Hvis Venstre fortsetter å være et parti med så lite oppslutning, må du ha noen som kan være synlig og skape litt blest, sier en.

Rotevatn – og Bjørlo

Også Sveinung Rotevatn trekkes fram av flere som en svært kunnskapsrik og dyktig kandidat. En som kan nå ut til de unge velgerne og som har Venstre-blandingen av røtter fra utkant-Norge og et urbant tilsnitt.

LES OGSÅ: Venstre har gått på en smell – KrF kan ha skyld i den

Enkelte mener derimot Rotevatn framstår som en representant for byeliten i Venstre. Det blir også trukket fram at han kun har bakgrunn fra politikken. Først i ungdomspolitikken og deretter rett inn i partiledelse og Storting. Det trengs en leder med en variert bakgrunn, syns en vi snakker med.

Den mest tydelige outsideren som trekkes fram er Alfred Bjørlo.

Tydelig og direkte

Eid-ordføreren er svært populær og nevnes på eget initiativ som en favoritt av flere. Han blir beskrevet som tydelig, entusiastisk og moderne. Han er særlig godt likt i distriktene. Noen hevder han har begrenset appell hos de yngste og blant de urbane. Jevnt over har mange tro på at Bjørlo vil være en god leder for Venstre.

LES OGSÅ: Satt i kommunestyret for Venstre - nå er han ordførerkandidat for Sp

Han sitter i dag ikke på Stortinget. Men flere mener han har gode muligheter å komme inn hvis han stiller. Flere mener Bjørlo kan gjøre et nasjonalt comeback, og at han ønsker dette selv.

– Det er hyggelig å bli nevnt, og at jeg er blitt lagt merke til, sier Bjørlo.

Han hevder han ikke har tenkt tanken selv, og at han trives i sin nåværende rolle som ordfører i Eid i Sogn og Fjordane.

Ingen kandidater

Andre mener det ikke er noen tydelige kandidater for ledervervet etter Skei Grande.

Blant Venstre-folk Vårt Land har snakket med syns en del partiet har tatt gal retning de siste årene. Det uttrykkes bekymring for framtida til distrikts-Venstre. Det blir også hevdet fra noen at partikulturen er lukket, og at det ikke er plass til å uttrykke intern misnøye. Disse mener det skaper et vanskelig debattklima fordi ledelsen forsøker å røke ut misnøye.

LES OGSÅ: Tapte KrF nå starter Ap-Støre kampen mot høyresiden

Flere tilslutter seg kritikken om dårlig distriktsprofil og høyrevridning.

– Jeg mener distrikt er underprioritert i partiet, men jeg liker ikke fokuset på Trine som person. Personlig har jeg vært frustrert over retningsvalget, Venstre er faktisk et sentrumsparti. Det sterke fokuset de siste 3-4 år på samarbeid til høyre er det mange i partiet som ikke føler seg komfortable med, sier Granvin-ordfører Ingebjørg Winjum.