Den russske føderasjon oppsto i kjølvannet av Sovjetunionens kollaps i 1991. Omveltningen fra kommunistisk planøkonomi til markedsøkonomi forløp ikke smertefritt.