Selvstendige menigheter er et av særtrekkene ved Pinsebevegelsen. Nå ønsker bevegelsens største og mest toneangivende menighet, Filadelfiakirken Oslo, en ny struktur: En lønnet nasjonal stab, ledet av en generalsekretær, samt et valgt lederråd.