52-åringen fra Østerås i Bærum er organisasjonsrådgiver i sin daglige jobb utenfor kirken. Hun har god trening i å administrere folk, derfor har hun også klare meninger om hvordan et menighetsrådsarbeid bør fungere. Når hun nå går løs på sin tredje periode, mener hun at medlemmene i rådet bør være synlige også i menighetens daglige virke – hvor de i kraft av sitt verv også kan se hvordan det de har vært med på å bestemme fungerer.