Nyhet

Solheim, som leder OECDs utviklingskomité, deltok i går på Kirkens Nødhjelps seminar om den nordiske bistandsmodellen.

Han advarer mot de kraftige kuttene i langsiktig bistand for å finansiere historisk høye asylregninger i giverlandene.

Uklokt.

– Det er uklok politikk når to av verdens fremste bistandsland – Norge og Sverige – nå bruker over 20 prosent av bistandsbudsjettet på utgifter til flyktninger i egne land. De nordiske landene skyter seg selv i foten hvis de ikke bidrar til å tette gapet i levestandard mellom Afrika og Europa. Bistandskutt vil bare føre til flere flyktninger på sikt, sier Solheim.