– Norge vil sende et medisinsk team til Hellas tidlig neste uke. Dette er for å bistå etter den forferdelige brannen i Moria-leiren, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

– Hellas er et av de landene som er hardest rammet av flyktningkrisen. Vårt tilbud om å sende et medisinsk team blir tatt veldig godt imot, sier barne- og familieministeren.

Regjeringen ga onsdag grønt lys for å hente 50 asylsøkere fra Hellas til Norge.

LES OGSÅ: Flere nye branner i Moria-leiren

Det medisinske personellet som nå sendes til Moria, hentes fra den samme ressursen som ble brukt da Norge sendte krisehjelp til Nord-Italia i vår og da Norge bisto Samoa under meslingutbruddet i desember 2019.

Beslutningen kommer etter en konkret anmodning om hjelp fra greske helsemyndigheter.

I tillegg kan Norge sende klespakker, telt, ulltepper og senger til Hellas ved behov.

LES OGSÅ: Sender asylsøkjarar i 3.000 telt etter Moria-branner

Uklart når Hellas-asylsøkere kommer til Norge

Det er foreløpig uklart når Norge får til å hente 50 asylsøkere fra Hellas. Den viktigste grunnen er den kaotiske situasjonen på bakken.

– Det kan ta kort eller lang tid. Det er veldig vanskelig å si helt sikkert. Vi prøver så godt vi kan å ha oversikt, men akkurat nå er det litt uoversiktlig, sier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB.

Onsdag ble det kjent at Justisdepartementet ber Utlendingsdirektoratet (UDI) sette i gang arbeidet med å hente 50 asylsøkere fra Hellas til Norge.

– Vi har sagt at de som skal komme til oss, må ha stor sannsynlighet for beskyttelse og dermed for å få bli i Norge. Vi ønsker derfor å ta imot sårbare barnefamilier fra Syria, sier Barstad.

Natten før det norske vedtaket ble kjent, brant store deler av den mye omtalte Moria-leiren opp. Natt til torsdag brøt det på nytt ut brann i leiren.

– Må avvikles

UDI vil nå gå i gang med den praktiske gjennomføringen av vedtaket. Det omfatter blant annet å ta kontakt med greske myndigheter og relevante organisasjoner som Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og EUs asylstøttekontor (EASO).

Kritikerne mener 50 asylsøkere er et altfor lavt antall, men Barstad minner om at Norge har gjort mye for å avhjelpe situasjonen i Hellas. Hun peker på et prosjekt for å etablere mottaksplasser for rundt 1.000 enslige mindreårige, enslige kvinner med og uten barn og voldsutsatte kvinner i landet.

Hun peker samtidig på behovet for å få på plass et godt asylsystem i Hellas, hvor tusener av asylsøkere i flere år har oppholdt seg i overfylte leirer under elendige forhold.

Presidenten i Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne føderasjonen (IFRC), Francesco Rocca, slår nå fast at leirene er en uholdbar løsning og må avvikles. Brannen i den overfylte Moria-leiren på Lesvos, som har huset over 12.500 asylsøkere, understreker viktigheten av snarest å avvikle leirene, mener han.