– Skoleledelsen er mer styrt av frykt enn ønsket om at ungdom skal få utvikle seg, sier Karl-Johan Kjøde i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, (NKSS), kalt Laget.