Ansvaret for at trygdeskandalen fikk et så enormt omfang ligger hos samtlige involverte forvaltningsorganer, ifølge utvalget som har gransket saken. Nav og departementet har et hovedansvar, men kritikken går også til Nav, Trygderetten, domstolen og lovgiver, altså Stortinget.

– Ingen av disse har skjøttet sine oppgaver på en god måte, sa utvalgsleder Finn Arnesen da han redegjorde for funnene tirsdag.

Han poengterte at «hadde bare ett av de ansvarlige organene sett feilen, ville denne saken sett helt annerledes ut».

– Det er få som har mye å være stolte av, sa Arnesen.

Da feilen ble oppdaget, tok det for lang tid før forvaltningen reagerte.

– I mellomtiden ble feilen gjentatt igjen og igjen, heter det.

LES MER: Vårt Land: «Det granskerne ikke sier noe om, er hvordan et massivt system kan jobbe med å endre sitt menneskesyn»

Over mange år

Granskerne sier i rapporten at lovanvendelsen har vært feil siden 1994. Dermed kan det være en stor mengde saker som må gjenopptas.

Utvalget har ikke gått inn i hvor mange saker det kan dreie seg om fra 1994 til 2012, men vet at det finnes saker i Trygderetten i denne perioden, som ville fått et annet utfall hvis loven hadde blitt tolket riktig.

«Blindsonen» er tittelen på rapporten fra utvalget som har gransket feil praktisering i Nav og andre forvaltningsorganer i tildelingen av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger.
Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

«Blindsonen» er tittelen på rapporten fra utvalget som har gransket feilpraktiseringen av regler i Nav. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Regjeringen sier unnskyld

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier unnskyld til de berørte.

– Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt hvor nær samtlige instanser gjennom en årrekke har sviktet på dette området. Det er ekstra alvorlig fordi konsekvensene for en del av de berørte har vært svært store, sa Isaksen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen under en pressekonferanse der rapporten etter gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land ble presentert i Oslo.
Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Under pressekonferansen tirsdag sa Torbjørn Røe Isaksen at regjeringen vil fortsette å rydde opp i Nav-skandalen. Til høyre leder for granskingsutvalget, Finn Arnesen. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Han fikk selv rapporten overlevert fredag.

– Jeg vil som statsministeren og forhenværende statsråd også har gjort, gi en uforbeholden unnskyldning til de berørte. Det øverste politiske ansvaret ligger nå hos meg og fortsatt hos regjeringen. Vi, og jeg som ansvarlig statsråd, skal fortsette å rydde opp, fortsatte han.

Mange berørte

Isaksen opplyste at Arbeids- og sosialdepartementet allerede har satt i gang en rekke tiltak for å rydde opp etter feiltolkningen.

– Om lag 1.100 personer er rammet av urettmessige tilbakebetalingskrav siden 2012. Av disse har 849 fått omgjort vedtakene om tilbakekreving. Nav har utbetalt 56 millioner kroner. I tillegg er det slettet gjeld på 55 millioner kroner, sa statsråden.

Utover dette kan 3.000 personer være rammet av urettmessige avslag, stans eller avkorting.
– Om lag tusen har fått omgjort sine vedtak. Nav har som ambisjon at de innen utgangen av 2020 skal ferdigbehandle alle saker som har oppstått etter 1. juni 2012.

Statsråden vil holde en egen redegjørelse i Stortinget om utvalgsrapporten.

Regjeringen har også satt ned et lovutvalg som skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering.

Isaksen sier at regjeringen ikke har tatt stilling til om saker før 2012 skal gjennomgås. Regjeringen venter trolig på en avgjørelse fra EFTA-domstolen før den konkluderer.

LES MER:

I dag kommer resultatet fra granskingen av Nav-skandalen. SV: – Ofrene må få en skikkelig oppreisning

Han ledet granskingen av trygdeskandalen: – Det er ikke mange som har noe særlig å være stolte av i denne saken

Veslemøy Østrem: «Nav-skandalen viser en overmakt som har mistet prinsippene av syne»