Opposisjonen håper granskingsutvalgets rapport om trygdeskandalen vil gi ny giv i oppryddingsarbeidet. SV krever solid oppreisning til ofrene.

En politisk løsning må på plass for å gi ofrene for skandalen et solid plaster på såret, mener SVs mann i Stortingets kontroll­komité, Freddy Øvstegård.

– Vi må gi en skikkelig oppreisning. Vi snakker om et grovt overtramp fra staten mot disse menneskene. Dette er det fortsatt ingen som har tatt ansvar for, så det blir noe av det viktigste framover, sier han.

– Holder ikke

Nav har etablert en særskilt ordning for ­erstatningssakene som springer ut av EØS-saken. I slutten av juni hadde 80 personer søkt om ­erstatning. 54 av sakene er ferdigbehandlet, og i tolv saker er idet utbetalt i alt 1,15 millioner kroner, eller drøyt 95.000 kroner i snitt.

– Dette gjelder i stor grad faktiske økonomiske tap. Å føle at man blir tatt på alvor og få oppreising for å ha blitt uriktig stemplet som trygdesvindler, krever mer enn dette, mener Øvstegård.

I tillegg har Nav mottatt tolv klager som vil bli oversendt en uavhengig nemnd som regjeringen har oppnevnt for å behandle klager på erstatning i EØS-saken, opplyser Nav til NTB.

Legger fram rapport

I dag legger det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget fram sin ­endelige rapport om trygdeskandalen, nesten et år siden alarmen gikk i Nav og Arbeids- og sosialdepartementet om at personer i årevis urettmessig kunne ha blitt dømt for trygdesvindel.

– Våre undersøkelser viser at det ikke er mange som har noe særlig å være stolte av i denne saken, sa leder av granskingsutvalget, jussprofessor Finn Arnesen, til NTB fredag.

I en årrekke var det ingen som fanget opp at kravet om at mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge, er i strid med EØS-avtalen og EUs trygdeforordning. Først da Trygderetten i 2017 i flere dommer slo fast at Nav praktiserte regelverket feil, begynte ballen å rulle.

Minst 85 personer kan ha blitt domfelt på uriktig grunnlag som følge av dette.

Håper på bedre svar

Opposisjonen håper nå på bedre svar på hvordan trygdereglene kunne ha blitt feilpraktisert så lenge – og hvem som har ansvaret.

– Jeg forventer at vi får flere svar enn vi har fått tidligere. Hvor var det det sviktet? Det fikk vi ikke gode svar på verken­ i kontrollkomiteens høring eller i Stortinget. Der var det ingen som tok ansvar, sier Aps Eva Kristin Hansen, som er saksordfører i Stortingets kontrollkomité, til NTB.

Øvstegård mener det viktigste nå er å få svar på når og hvor feilen­ oppsto.

– Det har det vært mye uklarhet om. I tillegg trenger vi gode svar på hvordan dette kan ha foregått i så lang tid uten at noen har oppdaget det, sier Øvstegård.

– Norge på sitt verste

Rødts Bjørnar Moxnes antyder at politiske signaler om innstramming overfor syke og uføre bidro til skandalen, som han omtaler som «den verste rettsskandalen i norsk historie i fredstid».

– Rødt forventer at rapporten setter flomlys på regjeringas rolle­. Dette er Forskjells-Norge­ på sitt verste. Vanlige folk er urettmessig idømt fengselsstraff og store tilbakebetalingskrav, mens de ansvarlige for uretten hittil ikke har blitt stilt til ansvar, slår han fast.

Hansen forventer at rapporten blir oversendt kontrollkomiteen. Hvordan den vil ta saken videre, er foreløpig ikke avklart.

– Det som er viktig nå, er å få ryddet ordentlig opp, sier hun.

Nav har foreløpig kartlagt 1.643 saker der personer er rammet av feiltolkningen av EØS-regelverket. 849 personer har nå fått omgjort urettmessige krav om tilbakebetaling, mens 989 har fått omgjort vedtak om stans, avslag eller avkorting av ytelser.

LES MER

• Veslemøy Østrem: «Nav-skandalen viser en overmakt som har mistet prinsippene av syne»

Dommene forteller om et vondt møte mellom mennesker som sliter og en stat som vil avskrekke

• Slik kjempet statsråden og Nav-sjefen mot å bli stemplet som skandalens syndebukk