– Når Europa domineres av liberalistisk og sekulær tenkning så innebærer det en idé om at livet, det er mitt, og finner jeg det ikke lenger meningsfylt så kan jeg ta det selv, sier professor emeritus, Bernt T. Oftestad, ved Det teologiske menighetsfakultetet.