– Det er vanleg at eit par kjem til familievernet med ønskje om å få hjelp til kommunikasjonsproblem og å styrke forholdet. Så kan ein part seie, midt i samtalen, noko om ein heftig krangel. Då er det viktig at terapeuten veit og forstår at det bak ordet «heftig krangel» kan ligge forhold til skade for borna i familien, seier Per Øystein Steinsvåg, og forklarer korleis familieterapeutar skal gå fram for å avdekke valdsproblematikk.