Den årlige Goalkeepers-rapporten fra Gates-ekteparet, om global utvikling og fattigdomsbekjempelse, er i år langt mindre positiv enn vanlig. Grunnen er koronapandemien, som så langt har krevd rundt 850.000 menneskeliv.

Ifølge rapporten har den samtidig ført 7 prosent flere mennesker ut i ekstrem fattigdom, og bryter dermed en 20-årig positiv trend. Det innebærer i så fall at 37 millioner flere mennesker er havnet i gruppen ekstremt fattige bare siden pandemien brøt ut, med under 1,90 dollar (17 kroner) å leve for hver dag.

Dermed er verden ute av kurs til å nå det mest sentrale av FNs bærekraftsmål for 2030, å fjerne all ekstrem fattigdom.

En kamp for å overleve

Ifølge rapporten har også 68 millioner flere mennesker i lavere mellominntektsland siden i fjor falt under en fattigdomsgrense på 3,20 dollar, som tilsvarer under 30 kroner dagen å leve for.

– «Å falle under fattigdomsgrensen» er imidlertid et forskjønnende begrep. Det innebærer å måtte skrape og klore hvert eneste øyeblikk bare for å holde familien i live, skriver Bill og Melinda Gates, ekteparet som er blant verdens største filantroper. Siden den ble etablert i år 2000 har de donert over 36 milliarder dollar til sin veldedige stiftelse.

Goalkeepers-rapporten de nå legger på bordet, bryter med de tre foregående utgavene, som alle rapporterte jevn framgang for 2030-målene, på alt fra målet om null sult til utdanning for alle.

– Denne fremgangen har nå stoppet. I denne rapporten sporer vi 18 indikatorer som er inkludert i FNs bærekraftsmål. De siste årene har verden forbedret seg på hver eneste en av dem. I år har det gått tilbake med de aller fleste, konkluderer ekteparet.

Ifølge Bill og Melinda gates er den globale vaksinekampen, som her i Mbandaka i DR Kongo, blitt satt tilbake med rundt 25 år på omtrent 25 uker under koronapandemien.
Foto: Sam Mednick, AP/NTB scanpix
Ifølge Bill og Melinda gates er den globale vaksinekampen, som her i Mbandaka i DR Kongo, blitt satt tilbake med rundt 25 år på omtrent 25 uker under koronapandemien.

Svekker den globale vaksinekampen

Microsoft-gründer Bill Gates og kona har bidratt til en kraftig opptrapping av vaksinering av barn gjennom vaksinealliansen Gavi, der også Norge har gått inn med store milliardbeløp. Senest i mai lovet Solberg-regjeringen ytterligere én milliard dollar til Gavi, rundt 9 milliarder kroner etter dagens kurs, for perioden 2021–2030.

Norges bidrag utgjør dermed rundt 10 prosent av Gavis portefølje, og bidrar alene til å vaksinere over 30 millioner barn, med potensial til å redde over en halv million liv i tiårsperioden.

Goalkeepers-rapporten baserer seg på nytt datagrunnlag fra Health Metrics and Evaluation, som anslår at koronapandemien vil føre til at vaksinedekningen faller til nivåer som sist ble sett på 1990-tallet.

– Med andre ord er vi blitt satt tilbake rundt 25 år på omtrent 25 uker, advarer Bill og Melinda Gates.

Har ikke råd til store støttepakker

Gates-stiftelsen har rettet særlig oppmerksomhet mot verdens fattigste kontinent, Afrika. Rapporten peker på at den økonomiske veksten i landene i Afrika sør for Sahara var prosentmessig sterkere enn i resten av verden hvert eneste år i perioden 2000–2015, men fra et ekstremt lavt nivå. Kontinentet er fortsatt verdens desidert fattigste, med små muligheter til å finansiere stimuleringspakker for å motvirke de negative effektene av koronapandemien.

– Blant G20-landene er stimuleringsfinansieringen i gjennomsnitt rundt 22 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Blant de afrikanske landene sør for Sahara er gjennomsnittet bare 3 prosent - og selvfølgelig er deres BNP mye mindre. Kort sagt, de har en mye mindre bit av en mye mindre kake, og det er ikke tilstrekkelig, advarer rapporten.

Stort tap av uformelle jobber

Smitte og dødelighet av koronaviruset har så langt vært gjennomgående mindre i Afrika enn på andre kontinenter, men smitteverntiltakene rammer ekstra hardt fordi en så stor andel av befolkningen jobber i uformell sektor.

I den første måneden med nedstengning er det beregnet at inntektene i uformell sektor i Afrika sank med over 80 prosent, med kvinner som de største taperne. De rammes dobbelt ved at også byrden av ulønnet omsorgsarbeid i hjemmet - som matlaging, rengjøring, omsorg for barn og syke pårørende - har økt under pandemien.

Forsterker global ulikhet

Gates-rapporten konkluderer med at utviklingen hittil under pandemien viser at fordelingen vokser skjevere enn før, slik at den globale ulikheten øker.

Selv i fattige land med relativt lave smitetall, har koronapandemien ført til betydelige forstyrrelser i helsesystemet, inkludert mindre distribusjon av myggnett mot malaria, Hiv-medisiner og tuberkulosemedisiner, samt svekkede tiltak mot meslinger og andre virussykdommer.

Advarer mot å snike i vaksinekøen

Gates-stiftelsen støtter utvikling av koronavaksinen, og rapporten advarer på det sterkeste mot at rike land kjøper seg foran fattige land i køen for å få tilgang til en effektiv vaksine. En prognose i rapporten fra Northeastern University, viser to scenarioer:

Ett der 50 høyinntektsland legger beslag på de første to milliardene dosene av tre milliarder doser, og et annet scenario der alle land mottar de tre milliarder dosene proporsjonalt med befolkningen, og uavhengig av betalingsevne.

Simuleringene konkluderer med at dobbelt så mange mennesker kan dø av Covid-19 hvis koronavaksinene ikke fordeles etter et rettferdig prinsipp.

 

LES MER:

• Norad-Solhjell frykter tilbakeslag

• Ligger bak FN-målene

• Kamp om britisk bistand