Riksarkivaren har sagt fra i et brev til Kulturdepartementet i høst: Arkiver kan ikke lagres på servere utenfor Norges grenser, fordi det i praksis fører arkiver ut av landet. Men nå vil flere kommuner be om fritak, kommunenes organisasjon KS, har fått laget en standardsøknad.