Valgrådet i Møre bispedømme hadde to klagesaker som gjaldt avviste lister på dagsorden under sitt møte torsdag. Nominasjonskomiteen i til bispedømmet fikk først godkjent sin liste, til tross for at de hadde for få ungdomskandidater. Dette er påklaget. Den mer konservative Bønnelista hadde nemlig heller ikke høy nok ungdomsandel, de manglet én ungdomsrepresentant. Og de fikk ikke godkjent sin liste.