- Vi gleder oss til å feire mange tusen konfirmanter denne høsten, men det vil bli en annerledes festdag enn vi er vant med, sier preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit. Den norske kirke sendte onsdag ut informasjon og instrukser om avviklingen av konfirmasjonsgudstjenestene.

Over hele landet forbereder kirkene seg på feiring i tråd med smittevernreglene. Mange familier forbereder også selskap for konfirmanten i etterkant av gudstjenesten.

- Jeg vil rette en stor takk til alle som utsatte feiringen i vår. Det er viktig at vi fortsatt overholder smittevernreglene og minner hverandre om å holde avstand og at vi ikke kan samle for mange om gangen, sier han.

Konfirmasjon markerer slutten på konfirmasjonstiden. I denne gudstjenesten ber kirken for den enkelte konfirmant, og vi blir minnet om Guds løfte og velsignelse gitt oss i dåpen.

Smittevernregler

Ifølge Den norske kirkes smittevernveileder og ressursnotat om konfirmasjonsgudstjenester, skal alle deltakere som ikke tilhører samme husstand holde minst en meter avstand.

- Kirken vil legge til rette for at så mange som mulig kan delta. Mange steder holdes det derfor flere gudstjenester enn vanlig. Det gjør vi for at de som ikke bor sammen kan holde avstand til hverandre, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

- De vanlige smittevernrådene gjelder også i kirken: Hold deg hjemme hvis du er syk, hold 1-metersregelen og husk god håndhygiene.

Konfirmasjonsgudstjenestene planlegges av kirken lokalt og ut i fra de smittevernreglene som gjelder i kommunen.

Første gang siden Middelalderen
 
Kirkene stengte 12. mars, for første gang siden middelalderen, på grunn av koronakrisen. Gudstjenester ble holdt på nett, og både bryllup, dåp og begravelser ble rammet av tiltakene.

Også de borgerlige konfirmasjonene ble utsatt i vår.

– Konfirmasjonene går som planlagt, forutsatt at det ikke kommer nye smittevernregler som stopper det på et tidspunkt, sier generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund til NTB.

 De første seremoniene holdes allerede førstkommende lørdag og skal etter planen fortsette hele høsten og fram til januar.

LES OGSÅ: 

• Den norske kirke klaget inn til Datatilsynet

Den norske kirke etterlyser klare koronasvar

• Kirken koronarammes – igjen