– Det tyngste nå er den nye usikkerheten. Vi hadde håpet på en tilnærmet normalsituasjon fra denne uken av – nå står vi på vent og må forberede alternative løsninger for hele kirkens arbeid på nytt. Jeg føler at vi vingeklippes for andre gang på et halvår, forteller Åshild Moen Arnesen.

Hun er kateket og kommunikasjonsmedarbeider i Indre Østfold kirkelige fellesråd. Smittesituasjonen i Indre Østfold kommune er ute av kontroll, og strenge strakstiltak er satt i verk. Alt av sosial omgang er forbudt i én uke, og alle arrangementer i kommunen er avlyst ut august.

Alt stenger

Det innføres midlertidig forbud mot sosiale sammenkomster og arrangementer, inkludert de religiøse. Det blir stenging av næringsvirksomhet, skolefritidsordninger og barnehager. Det vil si at alle former for sosialt samvær og besøk mellom husstander, familie og venner blir forbudt.

Sykehjemmene stengte for besøk allerede sist lørdag. Alle sosiale møteplasser som serveringssteder, bingohaller og treningssentre, bibliotek, svømmehaller, badeanlegg, idrettshaller og idrettsbaner stenges. I tillegg innskjerpes hygienetiltakene.

– Det er usikkerheten som tynger oss mest. Siden mars har vi vært i en situasjon der vi har måttet tenke alternativt, og det har også gitt oss mye positivt. Men det er klart at det har vært en ekstra belastning for alle involverte. Nå så vi frem mot en tilnærmet normal situasjon fra denne uken av. Men vi er i praksis i karantene, og alt er avlyst denne uken – og hvor lenge det vil vare vet vi jo ikke, sier Moen Arnesen.

Utsatt konfirmantarbeid

Hun forteller at tiltakene er svært strenge.

– Barna kan ikke leke med nabobarna, og jeg kan ikke stikke innom foreldrene mine som bor rett i nærheten. Tiltakene nå er nesten vel så hemmende som de var i mars.

Konfirmantarbeidet som skulle i gang igjen 26. august blir utsatt.

– Vi må ta høyde for at vi i verste fall må forberede alternative, nettbaserte løsninger. Konfirmantarbeid uten møteplasser og fellesskap er en krevende øvelse, men vi må ruste oss også for det. Kirken skal være et trygt sted å møtes, men både babysang og konfirmantarbeid er tungt å drive uten at man kan møtes ansikt til ansikt – vi mister fellesskapsfølelsen. Det at vi ikke kan bruke kirkerommet – og ikke kan møtes, gjør at vi mister viktige dimensjoner i det kirkelige arbeidet, sier kateketen.

Messefall i hele august

Prost Kåre Rune Hauge kom tilbake fra ferie mandag.

– Det blir en tøff start på høsten. Dette er den strengeste nedstengningen under hele koronaperioden, med stopp i all sosial omgang. Vi så nå frem til en tilnærmet normalsituasjon. Men jeg tror ikke vi blir alene om å måtte innrette oss etter lokale strakstiltak, slike oppblomstringer vil det nok bli flere av. Vi kan bare håpe at det blir kortvarig. Vi har en stab av løsningsorienterte mennesker, og stemningen er god tross de nye restriksjonene, sier prosten.

Prost Kåre Rune Hauge håper at de strenge, lokale tiltakene vil sette en stopper for smittespredningen.
Foto: Lars O. Flydal

Prost Kåre Rune Hauge håper at de strenge, lokale tiltakene vil sette en stopper for smittespredningen.Det var messefall i kirkene i søndag, og det vil ikke bli avholdt gudstjenester i resten av august.

– Men vi får unntak for begravelser, vielser og det vil bli holdt egne dåpsgudstjenester. Her vil man møte begrensninger i antall mennesker som kan være til stede, og de må registrere seg. Det vil variere fra 30 til 100 mennesker i kirkene våre. Men restriksjonene vil ha større konsekvenser for de som har planlagt selskaper, forteller Hauge.

Kommunen har innført forbud mot å dra til Sverige for sine ansatte.

– Der har kirken fulgt opp, og har innført samme regel. Nå kan vi bare håpe at de strenge strakstiltakene gjør at man får kontroll på smittespredningen, sier Hauge.

LES MER: Digitale messer skaper nærvær

LES MER: Gjenåpningen av Norge settes på vent

LES MER: Ny kunnskap må til for å møte den andre smittebølgen