Når SV-representanten på Stortinget har engasjert seg i Fitjarsaken, er det ikke fordi han er spesielt opptatt av kirkeasylanter, men reagerer på det han opplever som unødvendig politimakt. Tirsdag grillet Eide justisminister Tor Mikkel Wara i Stortinget om utstendelsene og politiets metoder. Der uttrykte han bekymring for at det kan utvikle seg miljøer i politiet som mener det er legitimt å gå ekstra hardt fram mot asylsøkere med avslag. Han antydet også at dette i så fall kunne være en følge av politiske signaler.