Stortinget ba regjeringen i februar om å utarbeide retningslinjer som sikrer at kamptolkene som var i norsk tjeneste i Afghanistan mellom 2006 og 2014 får oppholdstillatelse i Norge. Det var kamptolken Faizullah Muradi som banet vei for de øvrige kamptolkene, etter at han fikk opphold etter en lengre kamp mot norske myndigheter.