I dag finnes det ingen aldersgrense for assistert befruktning, men regjeringen foreslår nå å sette en absolutt aldersgrense ved fylte 46 år for kvinner, skriver VG, som først omtalte saken.

Helseministeren sier at grensen er satt etter en totalvurdering basert på kvinnens fysiske tilstand og evne ved denne alderen, samt medisinske aspekter.

– Grensen er også satt med hensyn til barna, med tanke på hvor gamle foreldrene er når barnet blir født, sier Høie til avisa.

16 endringer

I tillegg foreslår regjeringen en rekke andre endinger, som at en sæddonor kan benyttes av samme familie flere ganger.

Regjeringen vil videre pålegge norske foreldre å fortelle barna sine at de er unnfanget med donorsæd når de er 15 år, og de vil at par som vurderer å få barn ved assistert befruktning, skal legge fram en attest som viser om de har vært siktet, tiltalt eller dømt.

Regjeringen vil dessuten at flere skal kunne lagre befruktede egg, at genterapi skal kunne brukes ved alle typer sykdommer, at persontilpassede medisiner skal gjøres mer tilgjengelig og at befruktede egg skal kunne lagres til kvinnen er 46 år, som er lengre enn dagens regel på fem år.

– Den medisinske utviklingen gir oss fantastiske muligheter og stiller oss overfor vanskelige valg. I forslaget til ny bioteknologilov tar vi mulighetene i bruk på samme tid som vi tar de vanskelige valgene, sier Høie i en pressemelding.

Ap: Dårlig julegave

Arbeiderpartiet mener Høies forslag til endringer er tidenes dårligste julegave til norske kvinner.

Ap-representant Tuva Moflag i helse- og omsorgskomiteen etterlyser kvinners rett til eggdonasjon ved ufrivillig barnløshet på lik linje med menns rett til sæddonasjon. Hun peker på at det ved evalueringen av bioteknologiloven i fjor var et uttalt flertall på Stortinget for dette.

– De store likestillingsfremskrittene er avlyst av denne regjeringen. Å fremstille dette som en stor modernisering av bioteknologiloven, er jeg ikke enig i, sier Moflag.

– De store likestillingsfremskrittene som eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, blir det ikke noe av, legger hun til.

 

LES MER:

KrF fikk vetorett da de gikk i regjering. Nå reagerer Ap på løftebrudd i biotek-endringer

Endringene i bioloven: Prøverør, egglagring, sædonasjon, assistert befruktning og genterapi

Historisk ja til eggdonasjon