Tirsdag var det prosedyrer i rettssaken mot ektemannen til Janne Jemtland i Hedmarken tingrett. Jemtland (36) ble funnet død i Glomma 13. januar etter å ha vært savnet siden slutten av desember. Påtalemyndigheten la tirsdag ned påstand om 18 års fengsel for den tiltalte ektemannen.

LES OGSÅ: Kvinner tar actiongrep

Mens antallet drap er på vei ned i Norge, er det én type drap som holder seg stabilt, nemlig partnerdrap. Siden tusenårsskiftet er 146 kvinner og 18 menn drept av sine partnere i Norge, altså en ekstrem kjønnsforskjell. Drapstallene er imidlertid lave i internasjonal sammenheng.

Partnere dreper

En helt fersk FN-rapport anslår at rundt 87.000 kvinner rundt om i verden ble drept i 2017. Det påfallende er ikke antallet, ettersom rundt 78 prosent av alle drapsofre i verden er menn. Det spesielle er at kvinner i så mye høyere grad enn menn blir drept av sine ektefeller, partnere eller andre nære familiemedlemmer.

– Selv om den store majoriteten av drapsofre er menn, fortsetter kvinner å betale den høyeste prisen på grunnlag av ulikhet, diskriminering og negative stereotypier. De er også de mest sannsynlige ofrene for drap begått av intime partnere og familie, sa leder Jurij Fedotov ved FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) da han forleden la fram rapporten.

LES MER: Tenåringsjenter taper

Familierelasjoner

Av de 87.000 jentene og kvinnene som ble drept på verdensbasis i fjor, ble rundt 50.000 drept av en partner eller et annet familiemedlem. Det tilsvarer nærmere seks av ti drap (58 prosent).

Ut fra denne statistikken slår FN-rapporten fast at hjemmet paradoksalt nok er det farligste stedet for kvinner. Risikoen er desidert høyest på det afrikanske kontinentet, fulgt av Latin-Amerika:

I Afrika var det i fjor 3,1 kvinnelige drapsofre per 100.000 kvinner utført av partner eller andre i familiesfæren. Tilsvarende drapsrate i Latin-Amerika var 1,6, i Asia 0,9 og i Europa 0,7.

Det er dermed bortimot 4,5 ganger større risiko for en afrikansk kvinne enn for en europeisk medsøster å bli drept innenfor familiesfæren.

LES OGSÅ: Kvotering gir politisk makt

Sjalusi og skilsmisse

Blant de vanligste motivene i såkalte partnerdrap er sjalusi og frykten for å bli forlatt når kvinnen vil gjøre slutt på forholdet.

De fleste som er ofre i såkalte «femicides» (som defineres som drap på kvinner og jenter motivert av at de er kvinner), blir drept av nåværende eller tidligere partnere.

– Partnerdrapene er sjelden et resultat av tilfeldige eller spontane handlinger, men er snarere en kulminasjon av forutgående kjønnsbasert vold, heter det i FN-rapporten.

En betydelig andel av kvinnene blir imidlertid drept av fedre, brødre, mødre, søstre eller andre familiemedlemmer på grunn av sin status og rolle som kvinner. Det omfatter blant annet æresdrap og drap knyttet til medgift.

Skal granskes

Ifølge dokumentasjon VG har samlet sammen, er 146 kvinner og 18 menn drept av sine partnere i Norge siden tusenårsskiftet. Nær ni av ti ofre for partnerdrap er dermed kvinner, men antallet drap hvor en kvinne er gjerningsperson er økende. De siste årene har nesten halvparten av drapene i denne kategorien blitt begått av personer født i utlandet.

I oktober nedsatte Justisdepartementet et nytt utvalg som skal granske alle partnerdrapssaker her i landet, under ledelse av Ragnhild Hennum, professor i offentlig rett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl, kaller det stor seier at dette endelig blir prioritert.

Utvalget skal blant annet finne ut av hvorfor så mange varslede drap ikke forhindres, og skal være ferdig med sitt arbeid og levere en innstilling innen utgangen av september 2019.