«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje», står det i Paulus brev til romerne kapittel 8, vers 28.