Mens Erna Solberg har kastet hansken og kjemper for å beholde støtten fra Kristelig Folkeparti, har det vært stille fra Jonas Gahr Støre i debatten om KrFs veivalg.