På sensommeren informerte PST om en «negativ utvikling i trusselen fra høyreekstreme». De er stadig bekymret for at SIANs koran-brenning er en «triggerhendelse», altså noe som utløser voldshandlinger.

– Historien viser at når én side vokser, for eksempel høyreekstreme, så kan det ha en polariserende effekt. Da kan meningsmotstanden også bli mer aktiv, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

Slåsskamper brøt ut mellom medlemmer av SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) og motdemonstranter i Kristiansand tidligere denne måneden da SIAN-leder Lars Thorsen satte fyr på en koran. Politiet måtte bryte inn. De slukket den påtente koranen og anholdt fem motdemonstranter.

Hendelsen har fått internasjonal oppmerksomhet. I byen Karachi i Pakistan har demonstranter brent norske flagg, og i sosiale medier har muslimer blitt oppfordret til å boikotte norske bedrifter med emneknagger som #Boycottnorway og #BoycottTelenor.

LES MER: Telenor i pakistansk avis: Fordømmer Koran-brenning.

Frykt for hevn

Dagen før SIANs demonstrasjon utstedte politidirektør Benedicte Bjørnland en ordre om at politiet måtte prøve å avverge en offentlig «skjending av koranen». Denne ordren, som Justisminister Kallmyr nå har tilbakekalt, ble tatt delvis på bakgrunn av PSTs frykt for potensielle hevnangrep.

Har dere økt deres innsats i å holde oppsikt med høyreekstreme etter koran-brenningen?

– Vi gjør daglige prioriteringer, og har alltid jobbet forebyggende mot høyreekstreme, sier Bernsen.

LES MER: Jurister kritiske til politidirektørens ordre om å nekte koranbrenning.

Ikke økt trusselbilde

Etter koran-brenningen i Kristiansand, har PST vurdert at det ikke er grunn til å øke trusselbildet ytterligere.

– Vi vurderer trusselbildet fortløpende. På forsommeren hadde vi en orientering til politiet der vi tok opp at det var høyere aktivitet i de høyreekstreme miljøene. Etter at vi endret trusselbildet i august, har vi ikke sett grunner til å forandre det igjen, forklarer Bernsen.

Hvor bekymret er dere for at koran-brenning kan øke sannsynligheten for et hevnangrep i Norge?

– Vi har omtalt hendelser som dette som «triggerhendelser som kan få effekter». Utover dette kan jeg ikke utdype noe mer.

Til tross for at PST vurderte trusselbildet som endret i august, har de beholdt det generelle sikkerhetsnivået i Norge på «moderat» som er nivå 3 på en skal fra 1 til 5. På PSTs hjemmesider beskrives nivå 3 slik: «En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge».

KOMMENTAR: Koran-brenning er ikke religionskritikk.

PSTs vurderinger

Bernsen forklarer at økningen av trusselbildet i august ble gjort på bakgrunn av PSTs vurderinger i skjulte og åpne celler.

Kan du forklare hvilke type vurderinger dere gjør?

– Vi ser at den type provoserende aktivitet, som koran-brenning, kan få konsekvenser i Norge og utenfor landet. De konsekvensene beskriver vi, sammen med et trusselbilde, og så håndterer andre hvordan vi i Norge skal forholde seg til våre beskrivelser.