Utan at så mange har fått det med seg har ei stor humanitær krise vakse fram i Den demokratiske republikken Kongo. Over 4 millionar menneske har blitt nøydde til å flykte frå heimane sine, på grunn av fleire væpna konfliktar ulike stader i landet. Aller verst akkurat no er situasjonen aust i det afrikanske landet.