– Vi ser at de som betaler kirkeskatt ser kirken som et sosialt gode. De sier at kirken spiller en rolle ved å sørge for de fattige og trengende, og er oppbyggende for sosiale relasjoner, sier Neha Sahgal, som er visedirektør for forskning i PEW Research Center (PEW) til Kristeligt Dagblad (KD).